Alpolgármesterei, jegyzője, kabinetvezetője győzködte Dr. Göbl polgármestert, hogy hazudjon a Bíróságon.

Budakalász volt jegyzője, Dr. Udvarhelyi István, munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatt feljelentette a Budakalászi Önkormányzatot a Munkaügyi Bíróságon, tízmilliós nagyságrendű kártérítést kérve. Ezért zajlott még a bírósági tárgyalás előtt az a beszélgetés - melyről hangfelvétel került az internetre -, melynek során Péterffy Gábor kabinetvezető és Fórián-Szabó Gergely alpolgármester,  Deák Ferenc jegyző és Nágel István alpolgármester arról győzködte Dr. Göbl polgármestert, hogyan hazudjon a volt jegyző munkaügyi perében.
A felvétel igazolja azokat a hangokat, miszerint a polgármester nem vesz részt a város életében, nevében feltehetően Péterffy Gábor és Fórián-Szabó Gergely irányítja a várost. Noha a felvétel tanúsága szerint a polgármester nem tud semmiről, könnyen belemegy, hogy az őt felkészítők kérésének megfelelően hazudjon a Bíróságon.
Külön érdekesség, hogy a vélhető hamis tanúzásra való felhívásban az a Péterffy Gábor játszik vezető szerepet, akinek jogvégzettsége nincs, ráadásul az meggyőzésben szerepet vállal az Udvarhelyi helyett választott jogvégzett jegyző, Deák Ferenc is.

 

Nem csak a közvéleményt lepte meg a 2011 Egyesületet a választási győzelme, hanem magát az Egyesületet is. Eredetileg erős ellenzéki szerepre készültek, így fordulhatott elő, hogy egy olyan embert jelöltek polgármesternek, akinek súlytalan szerepéről már a választások előtt felröppentek a pletykák. Dr. Göbl Richárd ismeretségi körében nem is titkolja, hogy nem igazán érdekli a polgármesterkedés, csak azért vállalta el, mert felkérték erre a szerepre. A város vezetéshez szükséges tudás és érdeklődés hiányában viszont ragaszkodott egy bizalmi emberhez, Deák Ferenchez, akiben a régi, szomszédi és orvos-páciens jóviszony miatt megbízott.
A választás megnyerése után problémaként az is felmerült, hogy a személyi kérdésekben a jegyző az illetékes, illetve egy önálló gondolkodású jegyző aggályokat fejezhet ki az általa jogilag kétségesnek ítélt ügyekben, ezért már az önkormányzatban történt október 16.-ai látogatáskor közölték Dr. Udvarhelyi István jegyzővel, hogy nem kívánnak vele együtt dolgozni. Már azonnal jelezték neki azt is, hogy amennyiben nem fogadja el a közös megegyezés lehetőségét, akkor bizalomvesztés indokkal szüntetik meg a munkaviszonyát. A gyors egyeztetés után szabadságra küldték Udvarhelyit, majd a polgármesteri beiktatása után, október 25.-én Dr. Göbl Richárd egyik első dolga volt, hogy - a szerződés hatályát október 14.-ére visszadátumozva - 800.000 Ft havidíjú tanácsadói szerződést kössön Deák Ferenccel, majd pár nappal később - szintén visszamenőleges hatállyal- Péterffy Gáborral, melyek miatt a rendőrség is nyomozást indított.

deák göbl.jpg

Mivel Dr. Udvarhelyi István a 2011 Egyesület képviselői által erőltetett közös megegyezés feltételéül szabta a jogellenes kirúgása esetén neki járó 2 évi munkabérének kifizetését, ezért a tárgyalások holtpontra jutottak. A polgármester nevében, pár apróbb feladattal bízták meg a  szabadságáról berendelt dr. Udvarhelyit, aki a rábizott feladatokat maradéktalanul teljesítette, de ezekre hivatkozva már találtak indokot, hogy a munkaviszonyt egyoldalúan is megszüntessék. A volt jegyzővel elsősorban későbbi utódja, Deák Ferenc tartotta a kapcsolatot. Több megbeszélés is zajlott, melyeken többször, így 2019. november 04.-én is érdeklődött a Dr. Udvarhelyi a munkahelyének megtartásának lehetőségeiről. Az ekkor már hivatalosan tanácsadónak megbízott Deák erre közölte, hogy ez nem lehetséges, mert az új polgármester már felkérte őt jegyzőnek.

- Noha Deák Ferenc már november 04.-én kijelentette azt, hogy ő lesz a jegyző, Dr. Udvarhelyi Istvánt csak 2019. november 18.-án mentette fel Dr. Göbl Richárd polgármester bizalomvesztésre hivatkozva. A jegyzői pályázatot 2019. november 21.-én írták ki, ennek ellenére Deák Ferenc már 2019. októberében felmondott az előző munkahelyén. A fentiek alapján a jegyző pályázat győztesének kiválasztása előre eldöntött tény lehetett, ezzel megtévesztve a tisztességes pályázatban reménykedő másik 28 jelentkezőt.  –

Végül Dr. Udvarhelyi munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatt - többkörös egyezkedést követően - feljelentette a Budakalászi Önkormányzatot a Munkaügyi Bíróságnál  és 24 hónapnyi munkabérének megfelelő kártérítést kért.

Mivel Dr. Göbl polgármester az önkormányzat vezetésében nem igazán vesz részt, ezért információink szerint mindössze a kiemelt ügyekről kap tájékoztatást. Ezért zajlott a bírósági tárgyalás előtt az a beszélgetés,  melynek során elsősorban Péterffy Gábor kabinetvezető és Fórián-Szabó Gergely alpolgármester, másrészt Deák Ferenc jegyző és Nágel István alpolgármester arról győzködte Dr. Göbl polgármestert, hogyan hazudjon a volt jegyző munkaügyi perében. Erről a beszélgetésről került ki most több felvétel az internetre.


( a feltöltött YouTube videóban szereplő hivatali személyek ) 
 
- Btk. 276. (1) Hamis tanúzásra felhívás

276. § (1) Aki mást hamis tanúzásra rábírni törekszik, büntető ügyben történő elkövetés esetén bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel, polgári ügyben történő elkövetés esetén vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. -

A felvétel elején a jogvégzettség nélküli Péterffy Gábor, a beszédében név nélkül, enyhe kuncogással utal egy „szakemberre", akitől jogi tájékoztatást kapott az ügyben, majd kicsivel később az ekkor még jogi tanácsadó Deák Ferencet kérdezi, hogy az ügyben az önkormányzat által megbízott  „ügyvéd" írásban ad-e tájékoztatást a tárgyalás menetéről, így kizárható, hogy a két személy ( az ügyvéd és a "szakember") azonos lenne.

A felvétel szerint Dr. Göbl Richárd polgármester teljes tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot. Egyik esetben sem tudja, hogy milyen feladatokat adott és azok teljesítve lettek-e, noha azokra is hivatkozva szüntették meg a munkavállaló munkaviszonyát.

Nem véletlenül jelenti ki a polgármester Péterffy állítására válaszul, miszerint rendelkezett a volt jegyző munkájával kapcsolatban pontos, naprakész információkkal, hogy: 


                                                                                                          „de hazudok"


A felvétel szerint Dr. Göbl Richárd kijelenti, hogy nem is ismerte előtte Dr. Udvarhelyi Istvánt, majd az alábbi tartalmi beszélgetéseket folytatja le Péterffy Gáborral, amelyekből nyilvánvalóvá válik, hogy alig lehet tudomása a városban folyó ügyekről.
Péterffy: Adtál ki neki feladatot.
Göbl: Milyen feladatot?
Péterffy: Egyik ilyen feladat az volt, hogy írjon egy összefoglalót a Kávária telkek eladásáról.
Göbl: Ezt én tudom bizonyítani?
Péterffy: Hogyne, írásban kérted.
Göbl: Igen?

Deák: Mert ott neki alternativaként fel lett ajánlva a közös megegyezés, ha ezt aláírja, akkor így rendben, ha nem akkor bizalomvesztés. Ez mondjuk lehet, hogy gyengíti a poziciónkat, mert azt mondja nyomásgyakorlás.
Péterffy: Erről ő nem hozhat bizonyítékot.
Göbl: Ez rögtön az elején volt?
Forián-Szabó: Igazándiból rögtön az elején elmondtad neki, hogy nem kívánunk vele együtt dolgozni, rögtön az első nap, ahogy bejöttünk.

Péterffy: Ő azzal érvel, hogy nem is volt lehetősége arra, hogy kiderüljön az ő szakmai alkalmassága, lojalitása.
Göbl: Sok nem volt, az igaz.
Péterffy: Ezt mi most itt elmondjuk, de ott, hoho, hogy-hogy nem, hisz két feladatot is adtál.

Bár a beszélgetés során nagy hangsúlyt fektettek a Kávária ügy kapcsán történt rágalmazási feljelentésre, abból kiderül, hogy a polgármester még az azzal kapcsolatos alap információkkal sincs tisztában. Nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban ő mit intézkedett és annak kapcsán részére milyen tájékoztatások történtek, milyen információkat kapott meg, noha állítása alapján a bizalomvesztés ezeknek az információknak megszerzéséből fakadt. 

Péterffy: Ennek az ellentmondásnak a feloldásában kérted a segítségét.
Göbl: És ő nem segített.
Péterffy: Deeee, végrehajtotta a feladatot.
Göbl: És a Kálvária ügyben hozta nekem a kijelölt feladatot?
Péterffy: Hozta.
Göbl: És abból mi jött ki?
Péterffy: Semmi. Nem az a lényeg.

A felvétel itt hallgatható meg hosszan és itt rövidebb részlet ( utóbbi a hosszabb felvétel központi része ) 

A tárgyalási jegyzőkönyv szerint, dr Göbl Richárd tanú az őt hazugságra felhívók szándékának igen, a megtörtént eseményeknek részben nem megfelelő tanúvallomást tett 2021. március 16.-án, így feltehetően elkövette a hamis tanúzás vétségét.


( részlet Dr. Göbl Richárd tanú bírósági vallomásából )


A Bíróság az ítéletében kimondva a munkaviszony jogellenes megszüntetését, végül 14 havi kártérítést, ezen kívül szabadságmegváltást, összegszerűen 21.420.000 Ft-ot ítélt meg Dr. Udvarhelyi számára.

- A bíróság ítéletében megállapította, hogy a munkavállaló elbocsájtásához szükséges feltételek nem álltak fent, mert a polgármesterré választott Dr. Göbl Richárd egyetlen olyan esetet sem tudott említeni, amikor vele szemben az elvárt szakmai lojalitást a volt jegyző megszegte volna az együtt töltött munkavégzés során.

( részlet a Bírósági ítéletből )


Az ítélet ellen az Önkormányzat fellebezett és azt kérte, hogy a Kúria csak 12 millió Ft megfizetésére kötelezze Budakalászt, míg dr. Udvarhelyi István további 4 hónapnyi munkabér kártérítés megállapítása érdekében fellebbezett.

Udvarhelyi István elmondta, csak az történt, amire számítani lehetett: a Bíróság felderítette a budakalászi városvezetés valótlan állításait. „Egy köztisztviselői életpálya során a működésünket a jogszabályok szigorúan szabályozzák. Az a minimum, hogyha egy köztisztviselőt valamivel megvádolnak, alkalmat adjanak számára a helyzet tisztázására. Deák és Göbl urak a statáriális bíráskodás elveit ültették át a gyakorlatba, előbb közölték az ítéletet, majd egy valótlan, ellenőrizetlen, megalapozatlan állítással igyekeztek közszolgálati működésemet ellehetetleníteni. Egy bizalomvesztésre hivatkozó, alaptalan felmentés alkalmas arra, hogy a köztisztviselő jövőbeni pályafutására egy stigmát tegyen. A közszolgálatban még az önéletrajz formája is kötött: rögzíti, az érintett hol és mikor dolgozott, mi volt legutóbbi munkahelye megszűnésének oka, ez az első oldalon rajta van. Ha a felmentés oka bizalomvesztés volt, azt elhallgatni nem lehet, amelyről egy potenciális munkaadó azt gondolhatja, valami súlyos és nagyon egyértelmű dolognak kellett történnie, hiszen még fegyelmi eljárás lefolytatását sem tartották szükségesnek. A bírósági ítélet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy tisztázza a szakmai működésemmel kapcsolatosan az új vezetés és a „tanácsadók” okozta foltot- mondta a volt jegyző. Az új vezetés jogellenes nyomásgyakorlási szándékára utalva hozzátette: - Az ilyen emberekkel semmiféle megállapodás nem elképzelhető. Göbl polgármester urat sajnálom, amennyire tudom, rendes ember, jó orvos, de a tanácsadói, meg az önérdekből, megélhetési célzattal rácsimpaszkodók sárba rántják. A tárgyaláson a három eljáró bírónő másfél óra alatt a beadványomban leírtak alapján cáfolta meg az állításait – emlékszik vissza az immár pilisvörösvári jegyző a március közepi peres fordulóra.


A fentiek alapján megállapítható, hogy a Péterffy Gábor és Fórián-Szabó Gergely által a háttérből írányított önkormányzati vezetés, egyéni érdekét előtérbe helyezve, tízmilliós nagyságrendű vagyoni kárt okozott az önkormányzat részére, ami a hamis tanúzásra való felbújtáson kivül, felvetheti a hűtlen kezelés/hivatali visszaélés bűncselekményének a gyanúját is.

- Btk. 376. § Hűtlen kezelés

376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

Btk. 305. § Hivatali visszaélés

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


A fellebbezéseknek köszönhetően az ügy a Kúria előtt folytatódik.

Alábbi kérdéseinket elküldtük a Dr. Göbl Richárd részére, várjuk a helyette válaszoló Péterffy Gábor válaszát. 

-A felmerült információk alapján Ön még a leglényegesebb információk birtokában sincs, más emberek irányítják a várost Ön helyett. Normálisnak tartja, hogy Ön vállalja a politikai és büntetőjogi felelősséget mások cselekedeteiért, hisz az Ön aláírása szerepel a dokumentumokon? Normálisnak tartja, hogy az Önt irányító személyek így megúszhatjak a felelősségrevonást?
-A bizonyítékok alapján Ön hamisan tanúskodhatott a Bíróságon. Ez, hogy fér Önnek össze etikailag az orvosi hivatásban is képviselt tisztességgel? Miért hagyta magát rávenni hazugságra?
-A jegyző munkaviszonyának jogtalan megszüntetése kapcsán keletkezett 21 milliót is meghaladó költség kifizetését átvállalja?

A válaszok megérkezése után, cikkünket frissítjük.


Vissza

Rólunk

Hamarosan...

Közösség

Kapcsolat

info@kalaszinaplo.hu